Skip to content

Βιογραφικό για δουλειά – 4 παραδείγματα

Οι Experts μας θα σας βοηθήσουν στο να ετοιμάσετε ένα εξαιρετικό βιογραφικό για δουλειά. Στο άρθρο μας μπορείτε να βρείτε και 4 παραδείγματα.

Πως να φτιάξω βιογραφικό για δουλειά

Το βιογραφικό είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την προώθηση των εργασιακών σας προοπτικών και την αναδειξη των δεξιοτήτων, εκπαιδευτικού και επαγγελματικού βίου σας σε μελλοντικούς εργοδότες. Αυτή η ενότητα θα σας καθοδηγήσει στη δημιουργία ενός εντυπωσιακού βιογραφικού που περιλαμβάνει ένα βιογραφικό που θα ξεχωρίσει από τον ανταγωνισμό.

Κατανοήστε την Θέση: Το πρώτο και σημαντικότερο βήμα είναι να κατανοήσετε τη θέση εργασίας που σας ενδιαφέρει. Κάθε θέση έχει διαφορετικές απαιτήσεις, οπότε πρέπει να προσαρμόσετε το βιογραφικό σας ανάλογα.

Συλλέξτε Πληροφορίες: Συλλέξτε όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εκπαίδευση, την εργασιακή εμπειρία, τις δεξιότητές σας και τις επιτεύξεις σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να συμπληρώσετε το βιογραφικό σας.

Επιλέξτε τη Μορφή: Επιλέξτε τη μορφή που θα χρησιμοποιήσετε για το βιογραφικό σας. Υπάρχουν διάφορα πρότυπα που μπορείτε να ακολουθήσετε, αλλά βεβαιωθείτε ότι είναι ευανάγνωστο και επαγγελματικό.

Δημιουργήστε Ένα Συναρπαστικό Προφίλ: Το προφίλ σας είναι η εισαγωγή στο βιογραφικό σας και πρέπει να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη. Περιγράψτε συνοπτικά τις βασικές δεξιότητες και τα επιτεύγματά σας.

Διαχωρίστε το σε Ενότητες: Χωρίστε το βιογραφικό σας σε ενότητες όπως “Εκπαίδευση,” “Εργασιακή Εμπειρία,” “Δεξιότητες,” και “Αναφορές.” Αυτό καθιστά ευκολότερη την ανάγνωση και την εύρεση πληροφοριών.

Επισημάνετε τις Δεξιότητές σας: Στην ενότητα “Δεξιότητες,” περιγράψτε τις δεξιότητές σας με έμφαση στις πρακτικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη θέση.

Προσαρμογή για κάθε Θέση: Προσαρμόστε το βιογραφικό σας για κάθε θέση εργασίας που αιτείστε. Αλλάξτε τον τίτλο, τις δεξιότητες και τις επιτεύξεις για να ταιριάζουν με τις απαιτήσεις της θέσης.

Το επόμενο βήμα είναι να διορθώσετε τυχόν ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, και να βεβαιωθείτε ότι το βιογραφικό σας είναι καλά δομημένο και ευανάγνωστο.

Ακολουθήστε τις Οδηγίες: Τέλος, ακολουθήστε τις οδηγίες που έχετε λάβει από τον εργοδότη ή τον ιστότοπο αναζήτησης εργασίας. Κάποιες εταιρείες μπορεί να ζητούν συγκεκριμένα φορμάτ ή πληροφορίες στο βιογραφικό.

Αφού έχετε δημιουργήσει το βιογραφικό σας, μην ξεχνάτε να το ανανεώνετε και να το προσαρμόζετε στις νέες επαγγελματικές εξελίξεις. Ένα καλό βιογραφικό είναι το κλειδί για την επιτυχία στην αναζήτηση εργασίας και την ανάδειξη των δεξιοτήτων σας.

βιογραφικο για δουλεια

Προσωπικά στοιχεία για βιογραφικό

Οι προσωπικές πληροφορίες σε ένα βιογραφικό είναι σημαντικές, καθώς παρέχουν τα στοιχεία επικοινωνίας και άλλες βασικές λεπτομέρειες για τον υποψήφιο. Αυτή η ενότητα θα εξετάσει τι πρέπει να περιλαμβάνετε στις προσωπικές πληροφορίες του βιογραφικού σημειώματος.

Οι προσωπικές σας πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

Ονοματεπώνυμο: Αναφέρετε το πλήρες ονοματεπώνυμό σας. Συνήθως, το ονοματεπώνυμο βρίσκεται στην κορυφή του βιογραφικού.

Στοιχεία επικοινωνίας: Περιλάβετε τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τη διεύθυνση κατοικίας. Αυτά τα στοιχεία επικοινωνίας είναι σημαντικά για να επικοινωνήσουν μαζί σας οι πιθανοί εργοδότες.

Ημερομηνία γέννησης: Μπορείτε να περιλάβετε την ημερομηνία γέννησής σας, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό. Ορισμένοι υποψήφιοι την περιλαμβάνουν για λόγους πληρότητας, αλλά δεν είναι πάντα απαραίτητη πληροφορία.

Οικογενειακή κατάσταση: Η οικογενειακή κατάσταση είναι προαιρετική πληροφορία. Εάν τη συμπεριλάβετε, μπορείτε να αναφέρετε αν είστε παντρεμένοι, εργένης, έχετε παιδιά κ.λπ.

Συνοπτική αυτοπεριγραφή: Σε μια πολύ σύντομη παράγραφο, μπορείτε να περιγράψετε τον εαυτό σας. Αναφέρετε τα κύρια προσωπικά χαρακτηριστικά και στόχους.

Είναι σημαντικό να διατηρήσετε την ισορροπία μεταξύ της παροχής απαραίτητων προσωπικών πληροφοριών για επικοινωνία και της διατήρησης της απορρήτου. Επίσης, διαλέξτε προσεκτικά τι πληροφορία να περιλάβετε για να δημιουργήσετε ένα βιογραφικό που θα σας βοηθήσει να ξεχωρίσετε ως υποψήφιο.

Βιογραφικό σημείωμα – Εκπαίδευση

Η ενότητα του βιογραφικού σας που αφορά την εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του βιογραφικού σημειώματος, καθώς δίνει στους εργοδότες μια εικόνα των ακαδημαϊκών σας επιτευγμάτων και προσόντων. Σε αυτή την ενότητα, θα πρέπει να αναφέρετε λεπτομερώς την εκπαιδευτική σας διαδρομή, προβάλλοντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας.

Αρχίστε αναφέροντας το ύψος των σπουδών σας, όπως το αποφοίτησε Λυκείου, και συνεχίστε περιγράφοντας το ακαδημαϊκό σας παρελθόν. Περιλάβετε τις ονομασίες των σχολών ή των πανεπιστημίων στα οποία παρακολουθήσατε μαθήματα, το επίπεδο των σπουδών (π.χ., προπτυχιακό, μεταπτυχιακό), τον τίτλο της πτυχιακής εργασίας σας (εάν έχετε ολοκληρώσει μεταπτυχιακά), και τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης.

Δείξτε πώς η εκπαίδευσή σας συνδέεται με τη θέση εργασίας για την οποία υποβάλλετε αίτηση, επισημαίνοντας τις σχετικές δεξιότητες και γνώσεις που αποκτήσατε. Τέλος, μην ξεχνάτε να αναφέρετε τυχόν ακαδημαϊκά βραβεία, διακρίσεις, ή πρόσθετα εκπαιδευτικά προγράμματα που έχετε παρακολουθήσει και που ενισχύουν το βιογραφικό σας.

Επαγγελματική εμπειρία βιογραφικό

Η επαγγελματική εμπειρία αποτελεί έναν από τους κύριους πυλώνες του βιογραφικού σας και έχει κρίσιμη σημασία για τον τρόπο με τον οποίο εργοδότες αξιολογούν τον υποψήφιο. Σε αυτήν την ενότητα, θα δούμε πώς να παρουσιάζετε την επαγγελματική εμπειρία σας στο βιογραφικό σας.

Διαφοροποιήστε τη Θέση Εργασίας: Για κάθε θέση εργασίας που έχετε κατέχει, προσθέστε έναν ξεχωριστό τίτλο με λέξεις κλειδιά που αντανακλούν τις αρμοδιότητες και τις επιτεύξεις σας. Αυτό βοηθάει τον αναγνώστη να κατανοήσει την ποικιλία των δεξιοτήτων σας.

Παρουσιάστε τη Θέση Εργασίας: Για κάθε θέση εργασίας, αναφέρετε την θέση εργασίας και την επιχείρηση που εργαστήκατε. Αναλύστε τον ρόλο σας, τις αρμοδιότητές σας και τα επιτεύγματά σας σε αυτήν τη θέση.

Επισημάνετε Επιτεύγματα: Αναφέρετε τα σημαντικά επιτεύγματα που επιτύχατε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας. Χρησιμοποιήστε αριθμητικά στοιχεία, π.χ., αυξήσατε τις πωλήσεις κατά 30% το πρώτο τρίμηνο.

Δουλειά & Εργασιακή Εμπειρία: Περιγράψτε τις δραστηριότητες που επιτελέσατε και τις δεξιότητες που ανέπτυξατε σε κάθε θέση. Αναφέρετε την εμπειρία που αποκομίσατε από κάθε θέση και πώς αυτή σχετίζεται με τη θέση εργασίας που αιτείστε.

Επαγγελματική Επιστολή: Σε περίπτωση που διαθέτετε εκπληκτική επαγγελματική εμπειρία, μπορείτε να συντάξετε μια σύντομη επαγγελματική επιστολή που θα συνοδεύει το βιογραφικό σας. Σε αυτήν, μπορείτε να αναλύσετε λεπτομερώς την εμπειρία και τις δεξιότητες που έχετε αποκτήσει.

Προσαρμογή στην Αγορά Εργασίας: Βεβαιωθείτε ότι η επαγγελματική εμπειρία που αναφέρετε ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της θέσης που επιδιώκετε.

Η παρουσίαση της επαγγελματικής εμπειρίας στο βιογραφικό σας είναι κρίσιμη για να καταδείξετε την ικανότητά σας να ανταποκριθείτε στην θέση εργασίας και να αναδείξετε τις δεξιότητές σας. Μην ξεχνάτε να είστε σαφείς, συνοπτικοί και επικεντρωθείτε στα κλειδιά σημεία της εμπειρίας σας.

Πρότυπο βιογραφικού

Γνώσεις και δεξιότητες

Στο βιογραφικό σας, η ενότητα αυτή είναι απαραίτητη για να προβάλετε το επίπεδο των ικανοτήτων σας. Προσφέρει στους εργοδότες μια καλή εικόνα των ικανοτήτων που μπορείτε να φέρετε στην ομάδα τους. Εδώ είναι μερικοί σημαντικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

Γιατί είναι σημαντικές οι δεξιότητες: Εξηγήστε γιατί οι δεξιότητες είναι σημαντικές για τη θέση εργασίας στην οποία ενδιαφέρεστε. Παρουσιάστε τις επιδόσεις σας και πώς αυτές οι δεξιότητες μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας.

Διαχωρισμός μεταξύ γνώσεων και δεξιοτήτων: Κάντε διάκριση ανάμεσα στις γνώσεις και τις δεξιότητες. Οι γνώσεις αφορούν τη θεωρητική κατανόηση, ενώ οι δεξιότητες αφορούν την ικανότητά σας να εφαρμόσετε αυτές τις γνώσεις στην πράξη.

Παραδείγματα: Παρουσιάστε παραδείγματα των δεξιοτήτων σας, καθώς και πώς τις αποκτήσατε. Αναφέρετε προηγούμενες θέσεις εργασίας, προγράμματα κατάρτισης, ή εθελοντικές δραστηριότητες που σας βοήθησαν να αναπτύξετε αυτές τις δεξιότητες.

Εξειδίκευση στις συγκεκριμένες δεξιότητες: Επικεντρωθείτε στις δεξιότητες που είναι σημαντικές για την επιθυμητή θέση εργασίας. Μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνικές δεξιότητες, γλωσσικές δεξιότητες, δεξιότητες στη διαχείριση του χρόνου, ή άλλες που είναι σημαντικές για τη θέση.

Συναισθηματική Ευφυΐα (ΣΕ) και soft skills: Δεν πρέπει να παραλείψετε την αναφορά στα soft skills. Αυτές οι δεξιότητες περιλαμβάνουν την επικοινωνία, τη δυνατότητα συνεργασίας, τη διαχείριση του στρες, και την ικανότητα προσαρμογής. Παρέχετε παραδείγματα που δείχνουν πώς αυτές οι δεξιότητες έχουν επηρεάσει την απόδοσή σας στο παρελθόν.

Προκειμένου να τελειοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζετε τις δεξιότητες σας, σας προτείνουμε να διαβάσετε το άρθρο μας για τις δεξιότητες στο βιογραφικό.

Μην ξεχνάτε ότι το βιογραφικό σας είναι η πρώτη εντύπωση που κάνετε στους πιθανούς εργοδότες, επομένως, πρέπει να είναι καλά δομημένο και να αναδεικνύει τις δεξιότητές σας με σαφήνεια.

Χόμπι και ενδιαφέροντα βιογραφικό

Στην ενότητα αυτή του βιογραφικού σας, έχετε την ευκαιρία να προσθέσετε πληροφορίες σχετικές με τα χόμπι και τα ενδιαφέροντά σας. Αν και η κύρια επικέντρωση του βιογραφικού είναι η επαγγελματική εμπειρία και οι δεξιότητες, αυτή η ενότητα μπορεί να προσφέρει μια πιο προσωπική διάσταση στο βιογραφικό σας.

Εδώ μπορείτε να αναφέρετε τα χόμπι που σας ενδιαφέρουν και που δείχνουν διάφορες πτυχές της προσωπικότητάς σας. Είτε πρόκειται για το ψάξιμο της φύσης, το χόρο, την μουσική, τη γαστρονομία ή άλλα ενδιαφέροντα, αυτή η ενότητα σας επιτρέπει να δείξετε την πολυπλοκότητα των ενδιαφερόντων σας και πώς αυτά μπορεί να επηρεάσουν την προσέγγισή σας στη ζωή και την εργασία.

Αυτό μπορεί να κάνει το βιογραφικό σας πιο ελκυστικό και να βοηθήσει τους πιθανούς εργοδότες να σας γνωρίσουν καλύτερα. Αν έχετε ξεχωριστά ενδιαφέροντα που σχετίζονται με τον τομέα εργασίας που αιτείστε, μην διστάσετε να τα αναφέρετε, καθώς αυτό μπορεί να επισημάνει πόσο παθιασμένοι είστε με τη σχετική εργασία.

βιογραφικό για δουλειά

Πρότυπο βιογραφικού

Financial Analyst at a Bank

Dedicated and detail-oriented finance graduate with a strong foundation in financial analysis, seeking an entry-level position as a Financial Analyst at a reputable bank. Eager to apply my analytical skills and knowledge to contribute to the financial success of the institution.

– Assisted in analyzing financial data to support investment decisions.

– Prepared financial reports and presentations for senior analysts.

– Collaborated with team members to assess market trends and risks.

– Conducted research on industry-related news and economic indicators.

Corporate Lawyer at a Large Corporate

Motivated and recently licensed attorney with a Juris Doctor degree, eager to launch a career as an entry-level Corporate Lawyer at a prominent corporate firm. Seeking opportunities to apply legal expertise, research skills, and strong work ethic to support the firm’s legal matters.

– Conducted legal research and prepared memoranda on various corporate law topics.

– Assisted in drafting contracts, agreements, and legal documents.

– Participated in client meetings and reviewed legal correspondence.

– Worked closely with senior attorneys on due diligence for mergers and acquisitions.

IT Consultant at Accenture

Highly motivated and recent IT graduate seeking an entry-level position as an IT Consultant at Accenture. Eager to leverage my technical expertise, problem-solving skills, and adaptability to deliver innovative IT solutions to clients.

– Provided technical support, troubleshooting, and resolved software and hardware issues.

– Assisted in managing and maintaining network infrastructure.

– Collaborated with cross-functional teams to implement IT solutions.

– Participated in the analysis and documentation of IT requirements.

Chemist at a Pharmaceutical Company

– Assisted in chemical analysis and testing of pharmaceutical products.

– Contributed to research projects, including synthesis and formulation.

– Maintained lab equipment and ensured compliance with safety protocols.

– Collaborated with scientists and researchers on various experiments.

Ψάχνετε ένα κενό βιογραφικό σημείωμα pdf?

Λάθη βιογραφικού

Έλλειψη σαφούς δομής: Ένα ακατανόητο ή αταξικό βιογραφικό μπορεί να απωθήσει τους εργοδότες. Διασφαλίστε ότι το βιογραφικό σας έχει σαφή δομή με ενότητες για προσωπικές πληροφορίες, εκπαίδευση, επαγγελματική εμπειρία, δεξιότητες και ενδιαφέροντα.

Μακροσκελές βιογραφικό: Το βιογραφικό σας πρέπει να είναι συνοπτικό και συγκεκριμένο. Αποφύγετε τον περιττό λόγο και επικεντρωθείτε στα κυριότερα.

Έλλειψη εξατομίκευσης: Ένα γενικό βιογραφικό που δεν προσαρμόζεται στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης εργασίας είναι αναποτελεσματικό. Προσαρμόστε το βιογραφικό σας για κάθε αίτηση.

Ανεπαρκής πληροφορίες: Είναι σημαντικό να παρέχετε αρκετές λεπτομέρειες σχετικά με την εκπαίδευση και την επαγγελματική εμπειρία σας, ώστε να αποδείξετε τις δεξιότητές σας.

Πληροφορίες που δεν είναι επίκαιρες: Ανανεώστε το βιογραφικό σας για να περιλαμβάνει μόνο τις πιο επίκαιρες πληροφορίες και δεξιότητες.

Στατιστικά αντί για επιτεύγματα: Αντί να αναφέρετε απλά τα καθήκοντα που εκτελέσατε, επισημάνετε τα επιτεύγματα που επιτύχατε στις προηγούμενες θέσεις εργασίας.

Λάθη στη γραμματογραφία και τη γραμματική: Οι ορθογραφικοί και γραμματικοί σφάλματα μπορούν να δημιουργήσουν αρνητική εντύπωση. Αναθεωρήστε προσεκτικά το βιογραφικό σας.

Το βιογραφικό σου

Το βιογραφικό σου αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της αίτησης εργασίας και αποτελεί την πρώτη σου εμπειρία στον εργοδότη. Είναι το κύριο μέσο με το οποίο θα προωθηθείς στη διαδικασία πρόσληψης. Όταν φτιάξεις ένα βιογραφικό, πρέπει να του δώσεις την απαραίτητη προσοχή για να αφηγηθείς την εμπειρία σου και τις δεξιότητές σου με τρόπο που θα εντυπωσιάσει τους πιθανούς εργοδότες.

Ένα βιογραφικό σημείωμα

Όταν φτιάχνεις το βιογραφικό σου, κάνε τα εξής βήματα:

Κατανόησε τις Θέσεις: Διάβασε την αγγελία εργασίας με προσοχή. Κατανόησε τι ψάχνει ο εργοδότης και πώς μπορείς να τον ικανοποιήσεις.

Δομή το Βιογραφικό σου: Χρησιμοποίησε μια συγκεκριμένη δομή για το βιογραφικό σου. Άρχισε με τα προσωπικά στοιχεία και συνέχισε με την επαγγελματική σου εμπειρία και τις δεξιότητές σου. Στο τέλος, περιλάβετε αναφορά στις σημαντικές οικογενειακές καταστάσεις, αν το θεωρείτε σημαντικό.

Επικεντρώσου στις Δεξιότητες: Ενώ περιγράφεις την επαγγελματική σου εμπειρία, επικεντρώσου στις δεξιότητές σου που είναι σχετικές με τη θέση εργασίας που αιτείσαι.

Πως θα ξεχωρίσει το βιογραφικό σας.

Εξατομίκευσε το βιογραφικό: Κάνε το βιογραφικό σου μοναδικό για κάθε αίτηση. Προσαρμόσετε το στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης.

Προσθέσεις έναν Προσωπικό Χαρακτήρα: Συμπεριλαμβάνει ένα προσωπικό σου στοιχείο που αναδεικνύει την προσωπική σου προσωπικότητα και τον πάθος σου για τον τομέα εργασίας που σε ενδιαφέρει.

Αυτές οι πρώτες σειρές του βιογραφικού σου είναι σημαντικές για να προσελκύσεις το ενδιαφέρον των εργοδοτών. Ακολούθησε τα παραπάνω βήματα και πρόσθεσε τις δικές σου εμπειρίες και δεξιότητες για να δημιουργήσεις ένα εντυπωσιακό βιογραφικό.

Δείτε παραδείγματα από συστατικές επιστολές.

Δείτε τον οδηγό μας για μια συνέντευξη για μεταπτυχιακό.

Μπορείτε να δείτε και την κατάταξη του μεταπτυχιακού που σας ενδιαφέρει εδώ QS rankings.

επαγγελματικό βιογραφικό για τη συγκεκριμένη θέση

οποία | όλα | θέσης | εικόνα | μια θέση | εκπαίδευση | επαγγελματικό | μορφή | βιογραφικό σας | γραμματοσειρά για βιογραφικό | συστατικές επιστολές | ενός βιογραφικού | αντίστροφη χρονολογική σειρά

Βιογραφικό σημείωμα

Παραδείγματα βιογραφικών

Παρακάτω μπορείτε να δείτε διάφορα παραδείγματα και να επιλέξετε όσα μπορούν να σας φανούν χρήσιμα.

Γενικά παραδείγματα

Εξειδικευμένα παραδείγματα

Πώς θα βελτιώσετε το βιογραφικό σας

Θα προτιμήσετε ένα πρότυπο βιογραφικού με αντίστροφη χρονολογική σειρά ή όχι; Επειδή μάλλον δεν έχετε ιδέα για το τί λέμε ή για το τι μορφη πρέπει να έχει το βιογραφικό σας, μία καλή αρχή, η οποία μπορεί να σας βοηθήσι, είναι να διαβάσετε τον οδηγό μας για ένα βιογραφικό σημείωμα.

Σε αυτόν τον οδηγό θα μάθετε πώς θα παρουσιάσετε τη θέση εργασίας σας, την επαγγελματική εμπειρία σας και άλλα στοιχεία ή πληροφορίες που έχουν να κάνουν με το με το επαγγελματικό σας προφίλ. Επιπλέον, η εκπαίδευση, οι σπουδές που έχετε κάνει χρειάζεται να προστεθούν και να παρουσιαστούν με συγκεκριμένο τρόπο (μπορείτε να δείτε και την κατάταξη του μεταπτυχιακού που εχετε ή σας ενδιαφέρει εδώ QS rankings). Όλα όσα κάνετε είτε στην εργασιακή, είτε στην προσωπική σας ζωή μπορούν να αποτελέσουν ένα εργαλείο που θα σας κάνουν να ξεχωρήσετε από τις υπόλοπες αιτήσεις.

Επιπλέον θα σας λυθούν απορίες που μπορεί να αποκτήσετε όπως:

  • Tι μέγεθος πρέπει να έχει το βιογραφικό,
  • Τι είναι σωστό να προσθέσω; Ποιές είναι καλές συμβουλές και ποιά τα συνηθισμένα λάθη;
  • φόρμα πρέπει να χρησιμοποιήσω; Θα χρειαστεί ένα απλό βιογραφικό η κάτι πιο σύνθετο;
  • Tι στοιχεία επικοινωνίας χρειάζονται; Είναι καλή ιδέα να βάλω διεύθυνση;

Επιπλέον στοιχεία βιογραφικού σημειώματος

Μια καλή ευκαιρία για να κάνετε μια περίληψη του εαυτού σας είναι το statement που βρίσκεται συνήθως στην αρχή. Εκεί μπορείτε να προσπαθήσετε να εντυπωσιάσετε τον μελλοντικό εργοδότη σας ακόμη και με παραδείγματα της τρέχουσας εργασίας σας. Για να μάθετε περισσότερα διαβάστε το άρθρο μας: τι να γράψω στο βιογραφικό για τον εαυτό μου;

Οι δεξιότητές, οι ικανότητες, οι γνώσεις, οι γλώσσες, τα χόμπι και τα ενδιαφέροντα αποτελούν μια ξεχωριστή ενότητα και έχουν και αυτά τη θέση τους στο βιογραφικό σας. Για να μάθετε περισσότερα έχουμε καταγράψει σε ειδικό άρθρο το πως να αναπτύξετε τόσο τις τεχνικές όσο και τις κοινωνικές δεξιότητες. Πρέπει να καταφέρετε να παρουσιάσετε μερικά από τα δυνατά σας σημεία τα οποία αποκτήσατε μέσω της επαγγελματικής σας ιδιότητας είτε μέσω της εκπαίδευσης σας.

Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζεται να προσθέσετε φωτογραφιά στο βιογραφικό σας (σε word), το οποίο μάλιστα χρειάζεται προσοχή! Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και το αν θα αποφασίσετε να προσθέσετε ή όχι έχει να κάνει με τον κλάδο που πρόκειται να κάνετε αίτηση, π.χ ένας λογιστής δεν χρειάζεται να προσθέσει φωτογραφία, αλλά ένα μοντέλο ναι.

Πόσο θα κοστίσει το βιογραφικό σου;

Εάν δεν θέλετε να πληρώσετε μπορείτε να δείτε και βιογραφικά παραδείγματα δωρεάν. Σε γενικές γραμμές, ένα βιογραφικό ξεκινά άπο 40 ευρώ και ανάλογα την εμπειρία μπορεί να φτάσει τα 60 ευρώ. Εάν επιθυμείτε το βιογραφικό σας στις δύο γλώσσες (ελληνικά ή αγγλικά), το επιπλέον κόστος είναι 15 ευρώ. Μπορείς να μάθεις περισσότερα για το κόστος βιογραφικού.

Μέσα από τους Career Experts μπορείτε να βρείτε πάρα πολλές δωρεάν πληροφορίες για να καταφέρετε να εντυπωσιάσετε τους πιθανούς εργοδότες σας. Ένα βιογραφικό σημείωμα μπορεί να μπορεί να περιλαμβάνει όσες πληροφορίες μπορείτε να φανταστείτε αλλά ο σκοπός είναι να παρουσιάσετε το προφίλ σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πρότυπο βιογραφικού