Skip to content

ESG τι είναι;

ESG τι είναι; Εάν θέλετε μια γρήγορη απάντηση, είναι ένα σύνολο στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζουν οι εταιρείες και αφορούν την λειτουργία τους. Τα στοιχεία αυτά σχετίζονται με περιβαλλοντικά κριτήρια, κοινωνικά κριτήρια και κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης(*).

(*) κριτήρια εταιρικής διακυβέρνησης: δηλώνουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία διοικείται και λειτουργεί για να εξασφαλίσει τα συμφέροντα όλων των συμμετεχόντων της.

Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και τι σχέση έχει με τα κριτήρια ESG;

Οι εταιρείες λοιπόν δημοσιεύουν αυτά τα στοιχεία για να αποδείξουν ότι σέβονται το περιβάλλον, την κοινωνία για να αποδείξουν τη διαφάνεια τους. Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα, διαβάστε το άρθρο που έχει επιμεληθεί ένας ESG Analyst.

Αν θέλεις να βρεις δουλειά χωρίς να ξοδέψεις ούτε ένα ευρώ, μπες στον δωρεάν οδηγό για βιογραφικό.

Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη και τι σχέση έχει με τα κριτήρια ESG;

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ένα συνολικό πρότυπο ανάπτυξης που στοχεύει να ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών. Συνδυάζει την οικονομική ανάπτυξη με την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική ευημερία, διασφαλίζοντας ένα ισορροπημένο και βιώσιμο μέλλον. Δηλαδή λειτουργούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να αναπτυχθούμε σήμερα χωρίς να καταστρέψουμε το μέλλον μας.

Στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης, τα κριτήρια ESG παίζουν καθοριστικό ρόλο. Τα ESG αναφέρονται στις περιβαλλοντικές, κοινωνικές πτυχές και πτυχές εταιρικής διακυβέρνησης (Environmental, Social and Governance) της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance)

esg τι ειναι

Παράγοντες ESG (Environmental Social Governance)

Μη-χρηματοοικονομικοί δείκτες επιδόσεων που μπορούν να αποτελέσουν πηγή κινδύνου στην επενδυτική και στην γενική λειτουργία μίας εταιρίας. Οι οργανισμοί καλούνται πλέον να τους λαμβάνουν υπόψιν κατά τη λήψη αποφάσεων χρηματοδότησης και στις επενδυτικές τους ενέργειες.

Environmental – σεβασμός στο περιβάλλον

Τα περιβαλλοντικά κριτήρια αφορούν την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη μείωση της μόλυνσης του αέρα και του νερού και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων. Εξετάζουν τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο μίας εταιρίας και μπορεί να αφορούν, μεταξύ άλλων, τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, διαχείριση αποβλήτων και την κλιματική αλλαγή.

Social – ανθρώπινα δικαιώματα

Εξίσου σημαντικά είναι τα κοινωνικά κριτήρια που αφορούν τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τις κοινότητες. Οι κοινωνικοί δείκτες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του προσωπικού, τα δικαιώματα των εργαζομένων, και τον σεβασμό των συμφερόντων των κοινοτήτων και των κοινωνικών μειονοτήτων.

Governance – επιχειρηματική ηθική

Αφορά την εταιρική διακυβέρνηση ενός οργανισμού. Η εταιρική κοινωνική διακυβέρνηση ασχολείται με την ηγεσία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις πρακτικές που εφαρμόζονται στην επιχείρηση προς όφελος της κοινωνίας. Οι δείκτες διακυβέρνησης αφορούν την ηγεσία, τις αμοιβές των στελεχών, τους εσωτερικούς ελέγχους και τα δικαιώματα των μετόχων.

Όσον αφορά τους προμηθευτές μιας εταιρείας, πρέπει και αυτοί να ακολουθούν τις ESG πρακτικές.

Γιατί οι δείκτες ESG ενδιαφέρουν τόσο πολύ τις επιχειρήσεις;

Πρακτικά είναι ένας τρόπος για τις εταιρίες αποδείξουν ότι υπάρχει σεβασμός στο περιβάλλον, να αναδείξουν την επιχειρηματική ηθική τους αλλά και σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, να αποδείξουν ότι πραγματοποιούν κινήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ώστε να πείσουν τους επενδυτές ότι ασχολούνται με τέτοια ζητήματα.

Μια επιχείρηση που επενδύει στη βιώσιμη ανάπτυξη και έχει υψηλές επιδόσεις σε θέματα ESG επιδεικνύει υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα. Η αξιολόγηση των επιδόσεών της σε θέματα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβερνητικής απόδοσης παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της εποχής.

Οι επενδυτές, από την άλλη, θέλουν να επενδύουν σε εταιρείες που είναι δραστήριες σε θέματα περιβάλλοντος και κοινωνίας, καθώς αντιλαμβάνονται τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης για το μέλλον. Έτσι, η υιοθέτηση των κριτηρίων ESG και η προσαρμογή τους στις πρακτικές της επιχείρησης μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη και το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Πως μπορώ να βρω δουλειά σχετική με ESG;

ESG τρεις αρχές που δίνουν αξία

| εταιρική διακυβέρνηση | δικαιώματα των μετόχων | τη διαφάνεια τη εταιρική διακυβέρνηση |

Για να γίνετε ESG αναλυτής, χρειάζεστε συγκεκριμένη εκπαίδευση, πτυχίο και βεβαιώσεις που θα σας εξοπλίσουν με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τον συγκεκριμένο τομέα. Ευτυχώς για εσάς υπάρχουν πολλοί τρόποι ώστε να προσθέσετε τη βιώσιμη ανάπτυξη στο βιογραφικό σας.

Εδώ μπορείτε να μάθετε το τι να γράψω στο βιογραφικό για τον εαυτό μου.

Εκπαίδευση – επιδόσεις

Ξεκινήστε επιλέγοντας σχετικά προγράμματα σπουδών, όπως Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Περιβαλλοντική Επιστήμη, Κοινωνικές Επιστήμες, Διακυβέρνηση και Κοινωνική Ευθύνη, Βιώσιμη Ανάπτυξη κ.λπ. Αναζητήστε προγράμματα που προσφέρουν μαθήματα ή εξειδίκευση στα κριτήρια ESG.

Πτυχίο

Αποκτήστε πτυχίο σε ένα σχετικό πεδίο, ώστε να αποκτήσετε τις βασικές γνώσεις και κατανόηση των αρχών και πρακτικών της βιωσιμότητας και των κριτηρίων ESG.

Προκειμένου να τελειοποιήσετε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζετε τις δεξιότητες σας, σας προτείνουμε να διαβάσετε το άρθρο μας για τις δεξιότητες στο βιογραφικό.

Μεταπτυχιακές Σπουδές (προαιρετικά)

Εάν επιθυμείτε να εμβαθύνετε περισσότερο, εξετάστε τη δυνατότητα να ακολουθήσετε μεταπτυχιακά προγράμματα που εξειδικεύονται στη βιωσιμότητα, την ΕSG ανάλυση ή τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Εμπειρία και πρακτική άσκηση

Συμμετάσχετε σε προγράμματα πρακτικής άσκησης, εργασίας ή εθελοντικής εργασίας σε εταιρείες, φορείς ή οργανισμούς που ασχολούνται με τη βιωσιμότητα και τα κριτήρια ESG. Αυτό θα σας παρέχει πολύτιμη εμπειρία και θα ενισχύσει το βιογραφικό σας.

Πιστοποιήσεις στον ESG τομέα

Υπάρχουν διάφορες πιστοποιήσεις σχετικές με τη βιωσιμότητα και τα κριτήρια ESG που μπορείτε να αποκτήσετε, όπως οι CFA Institute ESG Certificate, SASB FSA, GRI Standards Certification, κ.ά. Οι πιστοποιήσεις αυτές μπορούν να βελτιώσουν την έκθεσή σας στον τομέα.

Τι μισθοί προσφέρονται;

esg μισθοί

Οι μισθοί στις θέσεις που σχετίζονται με την ESG στην Ελλάδα μπορούν να ποικίλλουν ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως η εταιρεία, ο τομέας, η εμπειρία και ο βαθμός εκπαίδευσης του επαγγελματία.

Για να είστε πάντα ενημερωμένοι, μπορείτε να μάθετε και ποιοι είναι οι καλύτεροι μισθοί στην Ελλάδα.

Ωστόσο, γενικά, οι μισθοί για θέσεις ESG στην Ελλάδα είναι αρκετά ανταγωνιστικοί. Για παράδειγμα, μια θέση ως ESG αναλυτής μπορεί να προσφέρει μισθό που κυμαίνεται από περίπου 25.000 έως 40.000 ευρώ ετησίως, ενώ μια πιο υψηλόβαθμη θέση, όπως ESG Manager, μπορεί να προσφέρει μισθό άνω των 50.000 ευρώ ετησίως.

| ESG τι ειναι |

Εάν θέλετε να είστε 100% έτοιμοι, με υπηρεσίες προσαρμοσμένες σε κάθε έναν από εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Γιατι κάποιοι δεν συμφωνούν με τη βιώσιμη ανάπτυξη;

Παρά τα πολλά οφέλη που προσφέρει η ESG προσέγγιση, κάποιοι διαφωνούν με αυτήν για διάφορους λόγους. Κάποιοι θεωρούν ότι η υπερβολική εστίαση στα ESG κριτήρια μπορεί να οδηγήσει σε ένα υπερβολικά περιοριστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξή τους. Άλλοι επισημαίνουν ότι η αξιολόγηση της ESG απαιτεί σημαντικούς πόρους και μπορεί να αυξήσει το κόστος για τις εταιρείες.

Επιπλέον, υπάρχουν αντιρρήσεις σχετικά με τα ποια κριτήρια πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και πώς πρέπει να μετρούνται. Ορισμένοι θεωρούν ότι οι δείκτες ESG δεν είναι πάντα αξιόπιστοι και αντικειμενικοί, ενώ άλλοι επικρίνουν την έλλειψη ενός κοινού πρότυπου για την αξιολόγηση της ESG απόδοσης.

Παρά τις διαφωνίες, η ESG προσέγγιση κερδίζει έδαφος και αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες λειτουργούν στο μέλλον. Με την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, οι εταιρείες πρέπει να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται προκειμένου να προωθούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις του μέλλοντος.

| ανθρώπινα δικαιώματα | εταιρικής διακυβέρνησης | μόλυνση αέρα νερού | τη βιώσιμη ανάπτυξη |

Έχετε γράψει το βιογραφικό σας και ακόμη να το στείλετε; Για διαβάστε το πώς στέλνω βιογραφικό μέσω email